Välkommen till Top Cat Club

Klubbens webbplats hittar du på http://topcatclub.se

ÅRSMÖTET 2019

Söndag den 17 februari kl. 14 hålls klubbens årsmöte på adress Carl Malmstens väg 12 i Bergshamra, Solna. Skicka gärna anmälan till kontakt@topcat.nu senast den 11/2.

Glöm inte att betala medlemsavgiften för år 2019!

Som huvudmedlem i Top Cat Club får du sex nummer per år av Kattförbundet SVERAKs tidning Våra Katter och möjlighet till kontakt med andra kunniga och kattintresserade medlemmar.

Medlemskap i Top Cat Club kostar för huvudmedlem 350 kronor per kalenderår, och för familjemedlem (medlem av samma familj på samma adress) 150 kronor. Avgifterna betalas in till Top Cat Clubs Plusgiro 26 89 69-3. Märk inbetalningen ”Medlemskap” och uppge namn, fullständig adress, telefonnummer och/eller mobilnummer, e-post och eventuellt stamnamn.